Dzieła kameralne Fryderyka Chopina z Wydania Narodowego – nowa płyta CD

Fundacja Wydania Narodowego zaprosiła znakomitych polskich artystów do nagrania wszystkich dzieł kameralnych Chopina wg Wydania Narodowego

Agnieszka Przemyk-Bryła (fortepian)
Tomasz Strahl (wiolonczela)
Konstanty Andrzej Kulka (skrzypce)

Trio g-moll op. 8 na fortepian, skrzypce i wiolonczelę
Introdukcja i Polonez C-dur op. 3 na fortepian i wiolonczelę
Grand Duo Concertant Dbop. 16 na fortepian i wiolonczelę
Sonata g-moll op. 65 na fortepian i wiolonczelę

Płytę poświęcamy zmarłemu w sierpniu 2014 w wieku 101. lat Profesorowi Janowi Ekierowi – Redaktorowi Naczelnemu Wydania Narodowego

Nagrania dokonała firma DUX w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, w dniach 12-14 września 2014 roku

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego