Monografia Prof. Jana Ekiera

W sierpniu 2013 na 100. rocznicę urodzin Jana Ekiera ukazała się drukiem bogato ilustrowana monografia Jubilata autorstwa Anety Teichman. Książka nosi tytuł ?Jan Ekier? i jest pierwszą monografią poświęconą temu wybitnemu polskiemu artyście, omawiającą zarówno dzieje jego życia (część pierwsza), jak też działalność pianistyczną, kompozytorską i pedagogiczną (część druga).
Do motywów podjęcia się tego ważnego tematu trzeba zaliczyć przede wszystkim przekonanie autorki o konieczności zebrania, usystematyzowania i uzupełnienia wielu wątków bogatej biografii Jana Ekiera, a także jej przeświadczenie o potrzebie uchronienia od zapomnienia wielu wydarzeń z jego życia artystycznego: takie niebezpieczeństwo mogłoby zaistnieć, gdyby materiały źródłowe pozostały w rozproszeniu. Ponadto informacje na temat tego wybitnego muzyka, które znajdują się obecnie w powszechnym obiegu, nie tylko nie dają pełnego obrazu jego dokonań artystycznych, ale w niektórych przypadkach – co udowodniły przeprowadzone badania – są także nieprecyzyjne, a nawet deformują jego bogaty dorobek artystyczny i uszczuplają jego zasługi. Choć postać ta jest doskonale znana, o czym świadczą biogramy w encyklopediach, leksykonach czy almanachach, informacje tam zawarte są z natury rzeczy skrótowe, a czasem ? jak wspomniano wyżej – nie do końca sprawdzone.
Przedmowę do niniejszej publikacji napisał prof. Mieczysław Tomaszewski.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wydawca: PWM/Fundacja Wydania Narodowego
ISBN ISSN: 978-83-224-0957-2
Wersja językowa wydania: pol.
Liczba stron: 484
Nr wydania: 1
Rok wydania: 2013
Cena: 59 zł
Książka dostępna na stronie PWM: www.pwm.com.pl