O wydaniu

WYDANIE NARODOWE jest pierwszym w świecie żródłowo-krytycznym wydaniem kompletu dzieł Fryderyka Chopina redagowanym na

podstawie wszystkich dostępnych źródeł przy użyciu najnowocześniejszych metod naukowych. Celem Wydania Narodowego jest

przedstawienie całej zachowanej twórczości Chopina w jej autentycznym kształcie. Jest to wydanie szczególne, jednocześnie: