Prof. Jan Ekier – wypowiedź z 1998 roku o prostocie w grze na fortepianie